Wat is mediation?

Mediation is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit conflict graag willen oplossen zonder verzeild te raken in langdurige, kostbare juridische procedures.

Het is niet geschikt voor mensen die alleen uit zijn op het halen van hun gelijk, evenmin voor de oplossing van principiële kwesties.Voorwaarde voor mediation is dat de betrokkenen de wil hebben om er gezamenlijk uit te komen en zich daarvoor in willen zetten (vrijwilligheid).

Mediation kan worden toegepast bij vrijwel alle conflicten op het zakelijke, particuliere en publieke vlak.

Enkele voorbeelden van zakelijke conflicten:

φ tussen collega’s
φ medewerker(s) en leidinggevende
φ directie en Ondernemingsraad
φ tussen organisaties
φ klanten en leveranciers.

Enkele voorbeelden van particuliere conflicten:

φ familieverhoudingen
φ echtscheidingen
φ omgangsregelingen
φ erfenissen.

Enkele voorbeelden van publieke conflicten:

φ burenruzies
φ (semi) overheid.

Er komt vaak voor dat (juridische) adviseurs bij mediations worden betrokken, om te helpen oplossingen te ontwikkelen en om de uitvoerbaarheid en de rechtsgeldigheid daarvan te toetsen.