column ‘De Mediator’ #1 – Wat is mediation?

COLUMN De Mediator De eerste column van de Mediator gaat natuurlijk over de vraag “Wat is mediation eigenlijk?“ Mediation is een ander woord voor conflictbemiddeling. Bij een conflict (denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, arbeidsgeschil, burenruzie, pesten op het werk) kan een mediator – als onpartijdige derde – iedereen weer aan tafel krijgen en partijen begeleiden…

Read More

Interessante links

Op deze pagina vind u een overzicht van interessante links. Annet Kroeger-Stegenga Curriculum Vitae › NMI-Nederlands Mediation Instituut › Wikipedia › Mediationweb › mediation.startpagina.nl › mediation.pagina.nl › mediation mediation.jouwpagina.nl › franeker.startpagina.nl › mediation.uwpagina.nl › Mediation 0517.startpagina.nl › 8800.startuweb.nl › liwwadders.nl › mediation.startkabel.nl › wijsvinger.nl › nederlandinbedrijf.nl › franeker.jouwpagina.nl › mediation mediation.startbewijs.nl › 0517.startkabel.nl › Mediation…

Read More

Online mediation

Online mediation is ook in Nederland in opkomst. In sommige gevallen is het een goede oplossing, bijvoorbeeld als de reisafstand tussen de partijen te groot is of als de betrokken partijen echt niet in dezelfde ruimte samen kunnen of willen komen. Ik ben getraind in het gebruik van online mediation, middels het Juripax systeem. Neem…

Read More

NMI (Mfn register)

Het Nederlands Mediation Instituut is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het heeft tot doel het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators. Dit komt ondere andere tot uitdrukking in reglementen, modellen en een NMI-register. Het NMI heeft een klachtenregeling. Van alle mediators in Nederland voldoet slechts een handvol aan de…

Read More

Over mij

Annet Kroeger-Stegenga: Mijn loopbaan ben ik begonnen in de executieve dienst bij de politie. Hierna heb ik binnen diverse afdelingen bij de politie organisatie gewerkt. Waaronder de recherche, opleidingscentrum en de afdeling vertrouwenswerk. Na achttien jaar politiewerk heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar het Holland Casino. Ik vervulde daar de functie als manager Security…

Read More

De voordelen van mediation

Een aantal grote voordelen van mediation zijn: φ Alle betrokken partijen houden zelf de touwtjes in handen φ Een verdere escalatie van het conflict kan worden voorkomen φ De onderlinge relatie tussen partijen wordt verbeterd φ Er is ruimte voor creatieve oplossingen φ Kostenbesparend en er wordt tijd gewonnen…

Read More

Financiële bijdrage mediation

Relatiekamer werkt ook op basis van toevoeging (gesubsidieerde mediation). Indien u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de mediation. Indien u bijvoorbeeld doorverwezen wordt door de rechtbank of het Juridisch Loket kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de Raad voor Rechtsbijstand…

Read More

De kosten van mediation

De kosten van een mediationprocedure zijn: φ Het intakegesprek is kosteloos. φ Het uurtarief van de mediator. Meestal worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Wanneer twee partijen bij de mediation betrokken zijn, is dit per partij € 75,00* per uur. Bedrijfsmatige mediation bedraagt € 185,00* per uur. Uiteraard staat het de…

Read More

Mediation procedure

Als partijen in een conflict gebruik willen maken van de mediator om hun conflict op te lossen neemt de mediator contact op met de betrokkenen. De mediator informeert de betrokkenen over mediation en over de werkwijze. Er wordt getoetst of de bereidheid aanwezig is om aan de mediation mee te werken. Deze fase gebeurt in…

Read More

Wat is mediation?

Mediation is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit conflict graag willen oplossen zonder verzeild te raken in langdurige, kostbare juridische procedures. Het is niet geschikt voor mensen die alleen uit zijn op het halen van hun gelijk, evenmin voor de oplossing van principiële kwesties.Voorwaarde voor mediation…

Read More