Samengestelde gezinnen

Een man en vrouw wonen nu een half jaar samen. Een groot gezin, met beide twee kinderen uit vorige relaties. Ondanks dat de onderlinge relatie erg goed is, zijn er steeds meer strubbelingen in het gezin. Nu ze samenwonen merkt de vrouw dat haar man zijn kinderen voortrekt en bovenal verwend. Ze wil het wel met hem erover hebben, maar telkens als het onderwerp aan de orde komt, schiet hij in de verdediging…

Samengestelde gezinnen komen veel voor in Nederland. Meestal vanwege een echtscheiding. Het samengestelde gezin kan allerlei vormen aannemen. Co-ouderschap, Lat-ouderschap, een stiefvader of stiefmoeder, weekend-ouderschap enzovoort.

Het succesvol vormen van een samengesteld gezin is niet altijd even gemakkelijk. Vaak is het een botsing van verschillende gezinsculturen. Met elk haar eigen normen en waarden, gebruiken en eigenaardigheden. Daarbij komt dat een open gesprek voeren over problemen met kinderen voor veel ouders lastig is, het voelt snel als een tekortkoming of aanval op het ouderschap.

Het vormen van een nieuwe gezinscultuur is vaak een moeilijk en tijdrovend proces. Een mediator kan als onpartijdige derde snel de verschillen en de overeenkomsten in kaart brengen.

Een aantal gesprekken zijn meestal voldoende om tot meer begrip en concrete afspraken te komen. Met als uitgangspunt een nieuw gezinsbeleid, een collage van de beste onderdelen van de beide gezinsculturen.

Neem voor meer informatie over hulp bij samengestelde gezinnen gerust contact met ons op. Contact opnemen kan telefonisch(06) 101 67 390 of via het contact formulier ›