Conflict medewerker en leidinggevende

Een medewerker is een goede vakman maar gaat onvriendelijk en bot om met klanten. Dit vindt althans zijn (nieuwe) baas. Na vele jaren goede beoordelingen te hebben gekregen krijgen de beoordelingen van de medewerker nu opeens een negatieve toon.

De leidinggevende en de medewerker kunnen niet goed met elkaar overweg, de communicatie verloopt moeizaam.

Na enige tijd meldt de medewerker zich ziek. De medewerker kan niet goed met de druk omgaan en de dreiging wordt teveel. De onderneming/organisatie mist een goede vakman en collega, de medewerker zit thuis met veel ergernis.

Na een time-out (zodra de medewerker weer voldoende is bijgekomen) wordt de mediation gestart. De mediator zorgt voor een goede sfeer en balans in de gesprekken. Beiden kunnen hun zegje doen. De leidinggevende geeft aan wat hij van de medewerker wil en verwacht. De medewerker kan hierop reageren. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld over de voor hun beiden meest wenselijke functievervulling.

Afspraken worden gemaakt over de functievervulling en hoe dit bereikt kan worden: betere begeleiding door de leidinggevende, intensiever onderling werkoverleg, externe coaching.

Soms lukt het niet om tot nieuwe afspraken te komen. Dan is mediation een goed middel om in goed overleg tot een voor allen acceptabele vertrekregeling te komen, zonder dat er met modder wordt gegooid. Een dergelijk mediation is een Exit-mediation.

Neem voor meer informatie over het oplossing van werknemer –> werkgever gerelateerde conflicten gerust contact met ons op. Contact opnemen kan telefonisch(06) 101 67 390 of via het contact formulier ›