Burenruzie – ruzie in de wijk of straat

Twee buren hebben een conflict betreffende geluidsoverlast. Uiteraard spelen er ook nog kwesties als last van verwaarlozing van de tuin, last van hondenpoep en intimidatie. De wijkagent is er al een paar keer geweest, maar dat mocht niet baten. Ook maatschappelijk werk heeft er bemoeienis mee gehad. De buurt is inmiddels in twee kampen verdeeld, het dreigt te escaleren.

De woningcorporatie heeft er natuurlijk belang bij dat de leefbaarheid en de sfeer in de buurt verbetert en stelt mediation voor.

Een oplossing voor burenruzie

Burenruzie komt overal voor.

Tijdens de mediation ontstaat over en weer begrip voor elkaars wensen en behoeften. Er worden concrete afspraken gemaakt over het gedrag in de buurt en de omgang met elkaar.

Meestal is de behoefte in de buurt groter om elkaar met rust te laten dan goede vrienden van elkaar te worden.

Ook over met rust laten kan en moet je afspraken maken.
..

Neem voor meer informatie over het oplossing van een burenruzie gerust contact met ons op.
Contact opnemen kan telefonisch(06) 101 67 390 of via het contact formulier ›