Familie ruzie – conflicten in de familie

Familieruzie is een van de moeilijkste conflicten om op te lossen. De vaak complexe verhoudingen,
ontstaan door de jaren heen, vragen creatieve oplossingen en benaderingen voor een mediator.
De verhoudingen tussen familieleden staan centraal bij de mediation. Een juiste benadering
van de mediator is hierbij noodzakelijk.

familieruzieFamilierelaties zijn – als alles goed is – een bron van warmte, genegenheid en steun.Tenslotte breng je een groot deel van je leven samen door. Familierelaties zijn echter complexe relaties en onderhevig aan grote veranderingen, zoals overlijden, scheidingen, ziekte en (nieuwe) partners.

Een ruzie binnen de familie heeft vaak grote gevolgen voor de hele familie. Oud zeer en loyaliteit bemoeilijken het bereiken van een oplossing. Een mediator kan – als onpartijdige derde – het conflict duidelijk in kaart brengen en samen met de familie werken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Neem voor meer informatie over het oplossing van een ruzie in de familie gerust contact met ons op. Contact opnemen kan telefonisch(06) 101 67 390 of via het contact formulier ›