Mediation procedure

Als partijen in een conflict gebruik willen maken van de mediator om hun conflict op te lossen neemt de mediator contact op met de betrokkenen. De mediator informeert de betrokkenen over mediation en over de werkwijze. Er wordt getoetst of de bereidheid aanwezig is om aan de mediation mee te werken.

Deze fase gebeurt in de vorm van aparte persoonlijke intake gesprekken.

In de eerste mediationbijeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de vrijwilligheid, de geheimhouding en de onderlinge communicatie tussen betrokkenen. Deze afspraken worden vastgelegd in een Mediationovereenkomst.

Daarna start de mediation. Er wordt onderzoek gedaan naar het conflict. Als het conflict duidelijk is voor alle partijen en de relatie tussen partijen is verbeterd, kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Als uiteindelijk de voor alle betrokkenen meest bevredigende oplossing gevonden wordt en alle voordelen en nadelen zijn afgewogen, wordt de oplossing vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst. Daarmee is de mediation ten einde.