Boedelscheiding – bij overlijden of een scheiding

Een echtscheiding is een pijnlijke gebeurtenis voor alle partijen en de eventuele kinderen.
De mediator kan door goede begeleiding van het echtscheidingsproces ervoor zorgen dat de situatie niet verder escaleert. Ruzie of onenigheid over de scheiding van de boedel kan de situatie ernstig bemoeilijken.

Een echtscheiding, hoe verdelen we de inboedel?

Hoe verdelen we de inboedel?

Bij een (dreigende) onenigheid over de scheiding van de boedel is het verstandig (liefst in een vroeg stadium) een mediator in te schakelen. Geen van de partijen heeft baat bij een verslechtering van de relatie, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn.

Een boedel bestaat niet alleen uit spullen, maar vertegenwoordigt emotie. In een toch al emotionele en zware tijd leidt dit soms tot (onnodige) onenigheid, waarbij oud zeer en verwijten vermengd raken met de werkelijke situatie. Mediation kan bij de verdeling een belangrijke rol spelen door dit bloot te leggen en duidelijke afspraken te maken.

Tijdens de mediations worden de belangen van beide partijen zeer uitgebreid besproken. Op een dusdanige wijze dat er ruimte is voor emotie maar ook dat er juiste afspraken en beslissingen worden genomen.

Er wordt in een latere fase samengewerkt met een advocaat. De advocaat dient de echtscheiding in bij de rechtbank. Uiteraard werken we ook samen met een advocaat of notaris.

Neem voor meer informatie over hulp bij uw boedelscheiding gerust contact met ons op.

Contact opnemen kan telefonisch (06) 101 67 390 of via het contact formulier ›