Collegiaal conflict: een conflict tussen collega’s

Twee collega’s kunnen niet langer samen door een deur. De werksfeer op de afdeling lijdt eronder en tevens de productiviteit. Een van de twee collega’s meldt zich ziek. Hierdoor neemt de werkdruk bij de andere collega’s toe.

In de mediation zitten de twee collega’s voor het eerst een keer samen aan tafel. De mediator zorgt voor een veilige setting en biedt structuur in het gesprek.

Misverstanden worden uit de weg geruimd, irritaties worden uitgesproken.

Ruzie op de werkplek

Ruzie op de werkplek komt vaak voor.

De twee collega’s beginnen ook de goede kanten van elkaar te herkennen en te erkennen. Er wordt uitgesproken hoe men graag met elkaar om wil gaan.

Er worden afspraken gemaakt over hoe de samenwerking en communicatie in de toekomst zal plaatsvinden.

Soms is in de eindfase van de mediation ook de betrokkenheid van de leidinggevende of de personeelsfunctionaris nodig of gewenst.

 

Neem voor meer informatie over het oplossing van collegiale conflicten gerust contact met ons op.
Contact opnemen kan telefonisch(06) 101 67 390 of via het contact formulier ›