column ‘De Mediator’ #1 – Wat is mediation?

COLUMN De Mediator
Annet-Kroeger-Stegenga-mediatorDe eerste column van de Mediator gaat natuurlijk over de vraag “Wat is mediation eigenlijk?“
Mediation is een ander woord voor conflictbemiddeling. Bij een conflict (denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, arbeidsgeschil, burenruzie, pesten op het werk) kan een mediator – als onpartijdige derde – iedereen weer aan tafel krijgen en partijen begeleiden om gezamenlijk tot een oplossing van het conflict te komen.

Een geregistreerde mediator heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is goed in staat het gesprek te stroomlijnen, tot de kern te komen en de gemaakte afspraken helder te formuleren.

De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle mediation is de bereidheid van alle partijen om tot een oplossing te komen.

De meest bekende toepassing van mediation is bij een echtscheiding. Hier besteed ik een andere keer aandacht aan.

Mediation is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Er wordt steeds meer gebruik van gemaakt binnen bedrijven, overheid en in de rechtbank. Mediation voorkomt in de meeste gevallen een kostbare en langdurige juridische procedure. Bovendien kan er vaak gebruik worden gemaakt van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Een juridische procedure zorgt vaak voor een verslechtering van de relatie, dit in tegenstelling tot mediation waar gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. De kans dat de gemaakte afspraken – ook in de toekomst – worden nageleefd is bij mediation dan ook vele malen groter.

Annet Kroeger-Stegenga is gediplomeerd
Register Mediator bij Relatiekamer te Franeker.
Heeft u vragen? Kijk dan gerust op
www.relatiekamer.nl of bel 06 101 67 390


De columns van ‘De mediator’ worden regelmatig geplaatst in een regionale krant in Friesland,
het orgineel is hier te vinden